Crisisopvang en onderwijs voor kinderen - Zuid Afrika

In Zuid Afrika werken we samen met 2 bijzondere projecten die tijdelijke crisisopvang en onderwijs bieden aan kwetsbare kinderen die om verschillende redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

Vrijwilligerswerk / stage social work en psychologie in Zuid Afrika

Helaas is er in Port Elizabeth nog veel problematiek op het gebied van alcoholmisbruik, huiselijk geweld, drugsverslaving en werkloosheid. Kinderen van verschillende leeftijden worden soms uit huis geplaatst door justitie vanwege ernstige thuissituaties die voor diverse gedragsproblemen zorgen.

Stage sociale studies in Zuid Afrika

In Port Elizabeth zijn 2 overheidsorganisaties die zich ontfermen over deze kinderen. Dit zijn Protea Place of Safety en Erica House. Deze crisisopvangcentra bieden deze kinderen een veilige plek waar ze tijdelijk wonen, naar school gaan, en begeleiding krijgen. 

Als professional kun je hier voor minimaal 12 weken vrijwilligerswerk doen als je over de juiste achtergrond beschikt. Ook kun je in deze opvangcentra als stagiair psychologie of een andere sociale studie voor minimaal 12 weken terecht voor een interessante en uitdagende stage.

 

Opvang voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar

Protea Place of Safety richt zich op kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar die uit huis zijn geplaatst door justitie vanwege ernstige problemen thuis. De thuissituatie van deze kinderen zorgt ervoor dat ze kampen met diverse gedragsproblemen. Het doel is om de kinderen zo te begeleiden en ondersteunen dat ze uiteindelijk weer terug naar hun familie kunnen.

In dit opvangcentrum worden ongeveer 50 kinderen tijdelijk opgevangen en verdeeld in 3 groepen. Er is plek voor 20 jongens in de leeftijd van 10 tot 12 jaar, 10 jongens in de leeftijd van 6 tot 9 jaar en 20 meisjes in de leeftijd van 5 tot 12 jaar.

Binnen het project werken in ieder geval 3 sociaal werkers die zich bezig houden met de gedragsproblemen van de kinderen door middel van verschillende therapieën. Daarnaast werkt het project samen met diverse sociaal werkers die zich buiten het project bezighouden met de ouders en hun gedrags- en/of opvoedproblemen. Wanneer de ouders of familie weer in staat zijn om voor het kind te zorgen dan wordt het kind teruggeplaatst in het gezin en wordt de situatie blijvend in de gaten gehouden door de sociaal werkers. In enkele gevallen is het niet mogelijk om een kind terug in huis te plaatsen, dan is een adoptiegezin een alternatief.

In theorie verblijven deze kinderen hier voor 3 tot 6 maanden en daarna is het de bedoeling dat ze weer teruggaan naar familie of in een adoptiegezin geplaatst worden. In de praktijk is het helaas zo dat veel kinderen, vanwege een niet verbeterde thuissituatie of als er nog geen adoptiegezin beschikbaar is, langer dan 6 maanden in het project moeten blijven.

 

Onderwijs en crisisopvang voor kinderen

 

Alle kinderen die in Protea Place of Safety worden binnengebracht hebben een heftig verleden en veel meegemaakt. Vaak is er sprake van fysieke en psychische mishandeling, wat terug te zien is in het gedrag van de kinderen. De kinderen worden vaak ernstig verwaarloosd opgenomen met kleinere of grotere aandoeningen van tuberculose, ringworm tot luizen.

De kinderen die worden opgevangen, verblijven hier tijdelijk en krijgen ook onderwijs binnen het project. Er is een school op het terrein waar de kinderen les krijgen verdeeld over verschillende klassen. Omdat sommige kinderen nog nooit een school van binnen hebben gezien voordat ze in het project worden opgenomen, lopen de leeftijd in de klassen erg uiteen.

Niet alleen de kinderen die tijdelijk op worden gevangen in dit project gaan naar deze school, maar ook kinderen van buitenaf die geen gedragsproblemen vertonen en gewoon thuis wonen. Dit zorgt ervoor dat de kinderen met gedragsproblemen leren omgaan met ‘normale’ kinderen en er geen klassen ontstaan met enkel special needs kinderen.

 

Zwemlessen voor kinderen

 

Sommige kinderen die in het project verblijven, gaan een keer in de maand een weekend naar huis en tijdens de schoolvakanties. Er is helaas een aantal kinderen die geen thuis meer hebben en zij verblijven fulltime in het project totdat er een adoptiegezin beschikbaar is voor hen.

Het project beschikt over een betrokken team van medewerkers. Er is een maatschappelijk werkster, meerdere begeleiders en verzorgers, kantoorpersoneel en 3 professionele sociaal werkers (Child Care workers) die zich bezig houden met verschillende activiteiten en therapieën. Daarnaast werken er lokale leerkrachten op de school en komt er maandelijks een arts langs voor medische checks. Ook het keukenpersoneel en de conciërge behoren natuurlijk tot het team.

 

Onderwijs in de crisisopvang voor kinderen

 

Opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar en 12 tot 18 jaar

Erica House is een ‘place of safety’ voor baby’s, peuters, kleuters, en hele jonge kinderen, maar ook voor tieners vanaf 12 jaar. Net als in Protea worden deze kinderen hier geplaatst na een rechterlijke uitspraak. Het komt voor dat de kinderen die in Erica House worden opgevangen een licht misdrijf hebben begaan of vanwege andere problemen uit hun thuissituatie zijn gehaald.

In Erica House worden 50 tot 60 kinderen tijdelijk opgevangen en verdeeld in 3 groepen. Er verblijven 20 jongens en 20 meisjes in de leeftijd van 12 tot 18 jaar in het project, en 10 tot 15 kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar. Deze verschillende groepen hebben allemaal tijdelijk een eigen gebouw waar ze verblijven op het terrein van het project.

Voor elke groep is 1 sociaal werker die zich bezighoudt met de ondersteuning en therapieën voor de kinderen. Net als in Protea Place of Safety werkt ook Erica House samen met diverse externe sociaal werkers die zich ontfermen over de ouders en familie van de kinderen. Wanneer zij weer in staat zijn om voor hun kind te zorgen en het kind geen gedragsproblemen meer toont, dan is terugplaatsing in het gezin of de familie mogelijk. Soms is er een adoptiegezin dat zich over het kind wil ontfermen als de familie hier niet meer toe in staat is.

Ook in Erica House is het opvangprogramma voor de kinderen 3 tot 6 maanden en worden ze daarna, indien mogelijk, weer teruggeplaatst in het gezin of bij familie.

 

Crisisopvang voor tieners in Zuid Afrika

 

Binnen het project is een school waar de kinderen les krijgen. Het verschil met Protea Place of Safety is dat de school van Erica House alleen onderwijs biedt aan de kinderen die tijdelijk in het project verblijven. Er komen dus geen kinderen van buitenaf naar deze school. De leerkrachten zijn gespecialiseerd in het omgaan met, en het onderwijzen van, kinderen met gedragsproblemen.

In de weekenden en schoolvakanties gaan sommige kinderen naar huis als dit mogelijk is, al dan niet onder begeleiding van een externe sociaal werker.

Naast de 3 sociaal werkers die zich binnen dit project ontfermen over de 3 groepen kinderen werken er ook meerdere begeleiders, leerkrachten, mensen op kantoor, schoonmakers en keukenpersoneel in dit project. Omdat de kinderen in de groep van 0 tot 5 jaar niet allemaal naar school gaan is er binnen het project ook een kinderopvang waar lokale verzorgers zich bezighouden met de opvang en dagelijkse verzorging van de baby’s, peuters en kleuters.

 

Crisisopvang voor jonge kinderen en baby's in Zuid Afrika

 

Als vrijwilliger / stagiair in deze projecten aan de slag

De eerste 2 weken dienen altijd ter kennismaking en observatie. Je bent voornamelijk bezig met het meehelpen en het leren kennen van de kinderen binnen de projecten. Het is belangrijk dat je dat je eerst een band opbouwt met de kinderen voordat je je bezig kunt houden met het organiseren van verschillende activiteiten en therapieën. Zeker voor stagiairs die voor een langere periode in één van deze projecten stage lopen is dit noodzakelijk.

 

Therapie sessies opzetten

Indien je stage loopt binnen één van deze projecten ga je na 2 weken samen met je begeleider (een van de sociaal werkers) een plan en programma voor de rest van je periode opstellen en bespreken. Omdat de sociaal werker de kinderen goed kent kan deze persoon jou goed aansturen en aanvoelen wat bijvoorbeeld op het gebied van diverse therapieën en activiteiten wel en niet haalbaar is binnen het project. Omdat het niveau van de kinderen erg laag is en je natuurlijk te maken hebt met een andere cultuur is het er fijn dat er iemand is binnen het project die je de goede richting op kunt sturen.

Als stagiair mag je je eigen 1 op 1 en groepstherapieën opzetten. Beide projecten staan ontzettend open voor de input van stagiairs en begeleiden en helpen je zo goed als mogelijk.

 

Stage in een crisisopvang voor kinderen

 

Dagelijkse activiteiten

Daarnaast ben je zowel als vrijwilliger als stagiair betrokken bij de dagelijkse activiteiten zoals het bijwonen van vergaderingen, meehelpen in het onderwijs, het opzetten van naschoolse activiteiten en opvoedkundige ondersteuning binnen het project.

Er zijn verschillende programma’s waar je als vrijwilliger of stagiair bij betrokken mag zijn. De diversiteit aan mogelijkheden bied je de gelegenheid om je voorkeur aan te geven met betrekking tot je persoonlijke interesses en de specifieke leeftijdsgroepen waarmee je wilt werken.

 

De verzorgers assisteren

​De verzorgers die in het project werkzaam zijn helpen de kinderen bij de dagelijkse verzorging. Als vrijwilliger of stagiair kun je hierbij helpen. Elke verzorger is verantwoordelijk voor ongeveer 10 kinderen en werkt van ’s ochtends vroeg tot eind van de middag. Je kunt de verzorgers helpen met de kinderen klaarmaken voor school en bij hun naschoolse programma’s en huiswerkbegeleiding.

 

Helpen in het onderwijs

​Als hier je interesse ligt dan kun je ook de leerkrachten ondersteunen in het onderwijs. Omdat de klassen redelijk vol zijn en veel kinderen wel wat extra aandacht kunnen gebruiken is het voor de leerkrachten erg fijn als er vrijwilligers of stagiairs zijn voor de extra ondersteuning. Je kunt de kinderen individueel extra aandacht en bijles geven, maar ook met kleine groepjes kinderen werken.

 

Naschoolse activiteiten en therapie sessies

In de middag is er een naschools programma voor de kinderen. Dit programma is speciaal opgezet om de kinderen te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Als vrijwilliger of stagiair kun je alle soorten activiteiten organiseren zoals voetbalwedstrijden, zwemlessen, danslessen, tekenlessen, maar ook huiswerkbegeleiding en bijvoorbeeld activiteiten in de vorm van creatieve therapie.

Soms worden er leuke excursies naar bijvoorbeeld het strand of het pinguïn opvangcentrum georganiseerd waarbij jou hulp als vrijwilliger ook meer dan welkom is!

De meeste kinderen in beide projecten spreken 3 verschillende talen, Xhosa, Engels en Afrikaans.

Omdat in beide projecten erg kwetsbare kinderen worden opgevangen, dien je als stagiair of vrijwilliger minimaal 12 weken beschikbaar te zijn. Het is belangrijk dat je de juiste achtergrond hebt of studie volgt om in dit project geplaatst te kunnen worden.    

 

Vrijwilligers geven zwemlessen

 

Wat kun je doen als vrijwilliger in deze crisisopvangcentra voor kinderen in Zuid Afrika?

 • de verzorgers assisteren bij de dagelijkse verzorging van de kinderen
 • meehelpen in het onderwijs
 • naschoolse activiteiten plannen en organiseren
 • teamvergaderingen bijwonen over de voortgang van de kinderen
 • de kinderen observeren
 • (creatieve) therapie sessies en opzetten zowel 1 op 1 als in groep
 • mentorgesprekken met je ‘eigen’ kinderen voeren

 

Goed om te weten:

 • Beide projecten zoeken studenten en professionals die zelfstandig zijn en veel eigen initiatief tonen. - De begeleiding binnen deze projecten is erg goed en wordt door een professioneel team gedaan.
 • Heb of volg je een opleiding pedagogiek, (kinder) psychologie, SPH, SPW of een andere gerelateerde (sociale) opleiding waarmee je iets bij kunt dragen aan dit project? Dan ben jij van harte welkom om mee te helpen in dit project.
 • Je bent minimaal 12 weken beschikbaar.
 • Je dient over de juiste (pedagogische) achtergrond te beschikken voor plaatsing in deze projecten.
 • Je dient minimaal 18 jaar oud te zijn om in deze projecten vrijwilligerswerk/stage te kunnen doen.
 • Je werkt van maandag t/m vrijdag. De werktijden zijn in overleg met het project.
 • Vanwege de aard van je werkzaamheden vragen wij een VOG verklaring.
 • Het vrijwilligershuis is gesloten rond kerst en nieuwjaar voor ongeveer 2 weken, ondanks dat het project wel open blijft. Neem contact met ons op voor alternatieve accommodatiemogelijkheden in deze periode.
 • Aankomst in Port Elizabeth is bij voorkeur op maandag, of eventueel een andere doordeweekse dag.
 • Het Andere Reizen bezoekt de projecten regelmatig en alhoewel wij proberen de situatie zo goed mogelijk weer te geven, kan het zijn dat de actuele situatie in sommige situaties afwijkt van de beschrijving op onze website.

 

 

Het Andere Reizen

Tel: 0597 - 43 14 30
Stuur ons een e-mail

Vragen of nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen?

We zijn ook beschikbaar via ons contactformulier

Schrijf je in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates!

© 2023 Het Andere Reizen