Onze doelstelling en richtlijnen t.a.v. vrijwilligerswerk in het buitenland

Onze doelstelling is om vrijwilligerswerk en toerisme op een duurzame manier samen te laten gaan. Al vanaf het moment van oprichting hebben wij dit op verschillende manieren aangeboden. Dit altijd met een aantal kernwaarden en richtlijnen als uitgangspunt. 

 • We ondersteunen de activiteiten van Better Care Network. Wij onderschrijven de richtlijnen die BCN heeft opgesteld o.a. ten aanzien van de omgang met (kwetsbare) kinderen in ontwikkelingslanden, hechtingsproblematiek en begeleiding van onze deelnemers.
   
 • Gedragscodes t.a.v. omgang met lokale omstandigheden (i.e. kinderen, volwassenen, cultuur, milieu en eventuele donaties aan het project). Deze gedragscodes ondertekenen de deelnemers voor vertrek en zijn bepalend voor vertrek en tijdens het vrijwilligerswerk. Onze kernwoorden zijn: respect, flexibiliteit en verantwoordelijkheid.
   
 • We ondersteunen de werkzaamheden van Defence for Children / ECPAT.  Wij benadrukken dat vrijwilligers onmiddellijk contact met ons en de lokale partnerorganisatie dienen op te nemen in het geval dat er signalen zijn van seksueel misbruik of uitbuiting van kinderen.
   
 • Op alle locaties werken wij met lokale partnerorganisaties. Bewust kiezen wij voor lokale partners omdat zij essentieel zijn in een goede, duurzame relatie met de projecten en ook de behoeften kennen binnen de projecten. De behoeften van de lokale bevolking staan daarbij centraal. 
   
 • Wij hechten veel belang aan een duurzame relatie met onze partnerorganisatie. Om die reden hebben wij frequent contact zowel via telefoon als in persoon. Regelmatig bezoeken wij de projecten ter plaatse zodat wij ook vanuit eigen ervaring onze deelnemers kunnen informeren. Het persoonlijke contact met onze partners en projecten zorgt voor een goede basis om ook professioneel goed met elkaar te kunnen werken.
   
 • Samen met de potentiële vrijwilliger kijken wij naar kennis, ervaring en vaardigheden. Mogelijkheden verschillen per project en wij streven ernaar vrijwilligers te plaatsen waar zij het beste tot hun recht komen rekening houdend met de behoeften van het project. Criterium is dat vrijwilligers alleen toegewezen worden aan taken waarvoor zij bevoegd zijn. 
   
 • We werken uitsluitend samen met projecten waar vrijwilligers geen vervangers zijn van lokale medewerkers. Vrijwilligers mogen ondersteunende werkzaamheden verrichten, maar geen vervangers zijn voor lokale werknemers. 
   
 • Indien wij projecten aanbieden waar er met kwetsbare groepen als kinderen wordt gewerkt, is onze voorwaarde dat er vaste verzorgers zijn. Een vrijwilliger werkt uitsluitend ter ondersteuning van de vaste begeleiders en wordt door ons geadviseerd meer praktische zaken uit handen te nemen zodat de vaste begeleider meer aandacht kan geven aan de kinderen. Daarnaast werken wij intensief met projecten samen om te kijken in welke mate een uithuisplaatsing zo tijdelijk mogelijk kan zijn en binnen afzienbare tijd een gezinsvervangende situatie kan worden geboden.
   
 • Wij vinden het belangrijk om de projecten een bepaalde mate van continuïteit te kunnen bieden. Wij proberen daar zorgvuldig mee om te gaan bij het plaatsen van vrijwilligers en proberen een overvloed aan vrijwilligers dan wel een te lange periode geen vrijwilligers te allen tijde te voorkomen. Echter geen enkel project is afhankelijk van vrijwilligers. Zij kunnen ook voortbestaan zonder de hulp van vrijwilligers. Dit staat overigens los van het feit dat sommige projecten de extra hulp van vrijwilligers soms heel goed kunnen gebruiken. 
   
 • In onze voorlichting aan vrijwilligers benadrukken wij dat vrijwilligerswerk niet bedoeld is om een 'verschil' te maken of dat de 'wereld veranderd' kan worden. Wij geloven in een gelijkwaardige uitwisseling van kennis en ervaring, zowel aan de kant van de gastlanden als de vrijwilligers. Wederzijds respect staat daarbij centraal. 
   
 • Wij ondersteunen de bestrijding van 'armoede marketing' waarbij vrijwilligers en de lokale bevolking op een ongelijkwaardige manier geprojecteerd worden. 
   
 • Alle deelnemers die in een sociaal, medisch of educatief project aan de slag gaan, dienen voor vertrek een VOG verklaring te kunnen overleggen.
   
 • Een goede voorbereiding als je vrijwilligerswerk in het buitenland gaat doen is essentieel. Daarom vinden wij het belangrijk dat deelnemers een training volgen die door professionals wordt gegeven. We zijn aangesloten bij Stichting Muses die zowel per continent een voorbereidingstraining verzorgt, alsmede een terugkomdag om alle ervaringen te delen. Vrijwilligers die met kinderen gaan werken, worden geadviseerd naast de standaard  voorbereidingstraining ook de training "Wijzer met Kids" bij te wonen, waarbij onderwerpen als hechting bij kinderen en de ontwikkeling van jonge kinderen aan de orde komen. 
   
 • Ook tijdens de reis en na terugkomst evalueren we de ervaring van onze deelnemers zodat wij altijd optimale zorg en kwaliteit aan onze toekomstige deelnemers en projecten kunnen bieden.

Schrijf je in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates!

© 2023 Het Andere Reizen